• ελληνικά⁄Гръцки
  • English
  • Shqiptar
Затлъстяване при децата и подрастващите днес

Детското и юношеското затлъстяването е един феномен, който е стигнал ужасяващи размери в развитите страни. Едно явление, чийто причини би трябвало да се търсят в семейната и по-широката социална среда, в която расте и се развива едно дете.

От една страна затлъстелите родители, които често са неподходящ за подражание пример за децата си, но и начина на мислене на съвременната жена, която се е отказала от традиционните ястия и се е насочила към бързата за приготвяне и хиперлипидемична диета. От друга страна, пълната със стрес и конкуренция образователна среда, но и липсата на образователна система относно храненето и физическите упражнения.

Горепосочените фактори допринасят съществено за увеличаване на процента на затлъстяване сред младите хора и изострят един проблем с особено неблагоприятни последици, както за физическото, така и за психическото здраве на децата и юношите. Поради затлъстяването, се развиват нарушения в растежа и узряването на децата, причинявайки, особено при момичетата, намаляване на телесната височина, докато външния вид на едно затлъстяло дете води много пъти до критични и неодобрителни коментари от връстниците му. Резултатът от това е децата да се осамотяват, изолират и да получават травмирано мислене и комплекси, с особено отрицателни последствия в по-нататъшното оформяне на характера и личността им.

Най-добрата и най-ефективна превенция на затлъстяването изисква незабавното мобилизиране на семейството, чиято роля, изискваща се от него да играе в обучението на своите децата и юноши, е извънредно важна и полезна.

Домашно приготвената храна, подканянето да се избягва бързото хранене в училищните столове и заведения за бързо хранене и ежедневното занимание с физически упражнения и гимнастика, в комбинация с формирането на една образователна среда, която не натоварва детето със стрес, могат да допринесат за ефективното и ефикасно справяне с този феномен.

Едновременно с това, много е важно да се подчертае, че затлъстяването е необходимо да бъде лекувано преди тийнейджърът да оформи своето развитие, т.е. под 16-годишна възраст, защо след това се налага вече медицинско лечение, дори и с оперативна намеса.

Детското и юношеското затлъстяване е едно явление, което се превръща постепенно в епидемия и изисква мобилизацията и ангажираността на всички върху триптиха на образование - превенция - лечение. Налага се всички да декларираме присъствие и да поемем отговорността която ни съответства. Родителите, държавата, учителите. С чувство на отговорност и съзнавайки реалността, да се борим с бича на затлъстяването, за предпазим физическото и психическото здраве на нашите деца и да подсигурим тяхното бъдеще. /вестник

"Елефтеротипия", 03.03.2009 г.