• ελληνικά⁄Гръцки
 • English
 • Shqiptar
Болест или козметичен проблем е затлъстяването

Затлъстяването e болестно състояние (обезитас), което предпоставя поредица от медицински, социални, психологични и икономически проблеми. Свръхнаднорменото тегло трудно се поддава на лечение чрез диета, медикаментозна терапия и други форми на консервативно лечение, но посредством хирургическа намеса, при него може да се достигне реална и трайна загуба на излишното тегло.

Съвременното направление в хирургията, което се занимава с оперативна корекция на физиологията на затлъстяването се обозначава като бариатрична хирургия.

Затлъстяването може да се разглежда като заболяване при генетично обременени индивиди попаднали в съответна предразполагаща околна среда.

Резултатите на заболяването са - влошено качеството на живот, трайно инвалидизиране, скъсяване на продължителността на живота.

Известни са соматичните (механични и физиологични) ефекти на свърхтеглото:

 • нощна апнея
 • дихателна недостатъчност
 • хиперхолестеролемия
 • хипергликемия
 • диабет
 • атеросклероза
 • миокарден инфаркт
 • мастна дистрофия на черния дроб
 • подагра
 • хормонални нарушения и такива в сексуалната сфера,
 • артрози
 • венозна недостатъчност на долните крайници, тромбози

и др.

Психологичните аспекти на болестта:

 • подтиснатост
 • комплекси
 • автомаргинализация
 • психични смущения до безнадежност и отчаяние също могат да бъдат подчертано изразени.