• ελληνικά⁄Гръцки
  • English
  • Shqiptar
Често задаване въпроси относно пликацията на стомаха

- Колко ефективен е този метод и при кои случаи е показан?

Пликацията на стомаха е метод, който дублира ръкавната (sleeve) гастректомия. Като метод е доста ефективен и е подходящ за пациенти с BMI 35-45 (леки форми на затлъстяване), но в някои случаи може да бъде приложен и при по-тежки форми на затлъстяване, особено ако пациентът не желае да бъде подложен на sleeve гастректомия или чревен by-pass, които представляват необратими техники. Също така, важно предимство на този метод е това, че при него не се използва чужд материал.

- Възможно ли е да се "отворят шевовете" и да нарасне стомахът по размери?

При тази техника, стомашна пликация, има малък процент на рецидив на затлъстяването десет години след извършването й . Поради тази причина , пациентът трябва да бъдат внимателни относно храненето си и ежедневната двигателна активност, които не трябва да пренебрегва. При редки случаи на рецидив на затлъстяването може в последствие да се извърши sleeve гастректомия.

- Крие ли опасности този метод?

Пликацията на стомаха представлява един от най-консервативните техники на бариатричната хирургия. Най-важните следоперативни усложнения при този метод са изтичането на стомашен сок (leak) и инвагинацията на стомаха, но те се срещат изключително рядко и могат лесно да бъдат отстранени от опитен в тази област хирург.

Пликация на стомаха - gastric plication