• ελληνικά⁄Гръцки
  • English
  • Shqiptar
Контролът на телесното теглото е строго медицински случай!

Факт е, че все по-развиващите се, модерни общества, представляват всъщност общества на услугите, които се характеризират от един еднотипен, може да се каже, начин на живот. Позоваваме се всъщност на хората, които работят предимно в офиси и които неизбежно са подложени на стрес поради антагонизма който съществува между тях, но и поради прекаленото консуматорството. В същото време, значително се е променил начинът на хранене, който се базира почти изцяло на индустриализирани, стандартизирани, генетично модифицирани и хиперкалорични продукти.

Какъв е резултатът от този конкретен начин на живот?

Една редица от болестни състояния, които натоварват човешкият организъм, както захарен диабет, хипертония, исхемична болест на сърцето, сънна апнея, респираторен дистрес, нарушения на фертилитета и затлъстяване, което води непременно до нежеланата деформация на тялото. И лъжата настрана - затлъстяването може да доведе до истинско социално изолиране и да създаде сериозни проблеми в отношенията с противоположния пол.

Наред с това, начинът на живот, който характеризира съвременното общество, постепенно може да засегне дори и нашите гени! Що се отнася до болестното затлъстяване, което за съжаление се е превърнало в бич на нашето време, трябва да бъде ясно разбрано, че контролирането на теглото е въпрос, засягащ основно семейния лекар, който е този, който трябва го диагностицира и да прецени дали се придружава от други здравословни проблеми. Само семейният лекар е този, който може да даде правилното медикаментозно лечение за пациента със затлъстяване и в сътрудничество с диетолог да му даде конкретна диета и тренировъчна програма. В някои случаи може да се предложи употребата на лекарства за контролиране на мозъчната булимия или на малабсорбцията на мазнини. Ако въпреки всички тези инструкции, резултатът от загубата на тегло е временен и затлъстяването рецидивира отново, пак се налага да се намеси семейния лекар, който ще насочи пациента към бариатричен хирург.
На този етап хирургът и пациентът избират съвместно хирургичната техника, която се счита за подходяща в случая и която може да бъде например стомашен пръстен, гастрален ръкав или холопанкреатичен байпас. Веднага след операцията за отслабване на пациента ще се дадат инструкции и съвети за това как да се храни, ще се проследи естествено напредъка му и ще се дадат лекарства, ако това е необходимо. Също така, когато се постигне желаната загуба на тегло и се наложи контрол над килограмите, за което обикновено се изисква определен период от около две години, семейният лекар ще предложи на пациента пластичен хирург, който ще се погрижи за естетическата корекция на тялото му, което е препоръчително. Това в общи линии представлява правилния медицински подход към проблема за контролиране на телесното тегло - планирано отслабване без излишни рискове.

Всяка друга схема, която е свързана с фитнес центрове, хапчета, диети от списания, напитки или мазила е неефективна, понякога даже опасна и е предназначена да подведе и заблуди потребителите. Така че, единственият сигурен и безопасен начин за окончателното лечение на затлъстяването (отслабване) е медицинския път и това трябва да влезе добре в съзнанието както на компетентните органи, така и на пациентите!