• ελληνικά⁄Гръцки
  • English
  • Shqiptar

BARICLIP: Важно развитие в хирургията на болестното затлъстяване

66 преглеждания

Barclip метод наподобява гастралния ръкав, но с разликата, че не се отстранява частта от стомаха, а се изолира с помощта на гастрална щипка. В резултат на това се обособява стомах, който е с намалена вместимост и може да приема намалено количество храна. Представлява един много добър метод и във връзка с него в световен мащаб се забелязва тенденция да измести по-стари методи като тези на гастралния пръстен и гастралната пликация. Това е така, защото има същия добър ефект, но същевременно е подходящ за по-голяма група пациенти. При този метод няма нужда от редовно регулиране чрез поставена в подкожието клапа, както е при гастралния пръстен и това е важно, защото пациентът няма да се нуждае от чести срещи с лекуващия си лекар за да се осъществява регулирането на пръстена. Методът е напълно обратим и остава стомаха непроменен при отстраняване на щипката, затова тази техника е подходяща за пациенти които са резервирани по отношение на трайна промяна на този орган.