• ελληνικά⁄Гръцки
  • English
  • Shqiptar
Лапароскопска хирургия

Лапароскопска хирургия

Лапароскопска хирургия или минимално инвазивната хирургия е един специфичен метод на хирургична операция, който представлява най-важното постижение в общата хирургия на 20-ти век.

Първата лапароскопска операция беше една холецистектомия, която бе проведена през 1987 година. От десетилетието на 1990 година, методът лапароскопия се подобрява непрекъснато и днес намира приложение в множество коремни операции, като лечение на херния, гастроезофагеален рефлукс, язва на дванадесетопръстника, заболявания на черния дроб и панкреаса, апендицит, злокачествено затлъстяване, гинекологични заболявания и различни видове рак (на дебелото черво, на простатата, на жлезите с вътрешна секреция и др.).

Пациентите, които се подлагат на лапароскопски интервенции, се наслаждават на предимствата на метода, към които, поради малките разрези и по-леките травми на тъканите, в сравнение с конвенционалната "отворена" хирургия, се включват минималната загуба на кръв, по-лека постоперативна болка, свеждане до минимум на следоперативните усложнения, по-бързото възстановяване и завръщане на работа и по-ниските цени за оперативните намеси.

Лапароскопските процедури се извършват чрез 3-4 дупки, които не надвишават в диаметър 1 см. Тези дупки са порталите на вход на трокарите (trocars), които предствляват тръбни тела, снабдени с херметична клапа. През по-малките трокари се вмъкват в тялото специално предназначени, инзвънредно тънки инструменти (пинсети, ножици и т.н.), докато през централния трокар се въвежда една микро-камера, която по същество се превръща в "очите" на хирурга, тъй като самия той няма пряка видимост във вътрешността на корема. Изображенията на органите, които се заснемат от камерата се показват уголемени на монитор, давайки по този начин на хирурга близка визуална позиция. С изтънчено и умелото боравене с инструментите, които се наблюдават през монитора, хирургът е в състояние да изпълнява всяка проста или сложна операция, тъй като интервенцията, която се извършва, е една и съща с тази на отворената хирургия, само дето става през много малки разрези.

Прилагането на лапароскопски операции трябва да се извършва от специализирани центрове, които, от една страна имат подходящото лапароскопско и анестезиологично оборудване, и от друга страна - разполагат с опитен, висококвалифициран хирургически екип, който следи международните развития в тази сфера, както и технологичния прогрес на инструментите и оборудването, с цел да предложат на пациентите си оптимална грижа.

Като цяло, лапароскопската хирургия доведе до революция в начина на извършване на хирургичните операции. Тя се обогатява и се развива с гигантски крачки и с помощта на впечатляващия напредък на технологията ще стане бъдещето на оперативната намеса.