• ελληνικά⁄Гръцки
  • English
  • Shqiptar
Често задавани въпроси във връзка с гастралния пръстен

- Дали гастрален пръстен е техника, която има тенденция да се изоставя?

Не, това е техника от бариатрична хирургия, която продължава да има своето място в лечението на пациенти с по-леки форми на затлъстяване. Също така, гастрален пръстен се поставя при пациенти, при които е налице натрупване на килограми за кратък период от време и е необходимо отслабване. Методът е добър за пациенти, които не желаят да бъдат подложени на тежки и по-драстични интервенции. Понастоящем, за леките форми на затлъстяване се прилагат също така sleeve гастректомията и пликацията на стомаха, но гастралнията пръстен продължава да бъде едно добро решение за пациенти с лека форма на това заболяване.

- Пациентът, на който е поставен гастрален пръстен, трябва ли да се подложи на някоя от другите техники?

Ако пациентите, на които е бил поставен гастрален пръстен, имат задоволителна загуба на килограми, то тогава не е необходимо да се подложат на някой от другите техники.

- Трябва ли гастралният пръстен да бъде отстранен в даден момент?

Ако пациентите, на които е бил поставен гастрален пръстен, имат задоволителна загуба на тегло, то тогава те биха могли да задържат пръстена за колкото време желаят, но ако решат да им бъде отстранен, то това е възможно да стане по точно определен начин. Гастралният пръстен се отпуска (отваря) и ако в течение на няколко месеца не се наблюдава натрупване на нежелани килограми, тогава може да се пристъпи към отстраняване на пръстена. При пациенти, при които е налице рецидив на затлъстяването и при тях е бил поставен гастрален пръстен, както и при случаите, когато пръстенът се е "изплъзнал" (променил позицията си) или ако е налице ерозия на стомаха. При всички тези случаи гастралният пръстен трябва да бъде отстранен.

Гастрален пръстен