• ελληνικά⁄Гръцки
  • English
  • Shqiptar
Легенди и истини за операциите при наднормено тегло

В България вече навлезе този термин - бариатрична хирургия. Става въпрос за хирургия при наднормено тегло. Този начин за отслабване, чрез хирургична интервенция, се отнася за хора с болестно затлъстяване, т.е. за хора с Индекс на Телесната Маса (ИТМ) по-висок от 40, даже от 35, но когато е съпътстван и от други здравословни проблеми.

Бариатричната хирургия представлява хирургично лечение на това затлъстяване. Този тип лечение все още е малко познато в България, но това е бъдещето както при борбата със затлъстяването, така и диабет тип 2. Методите са свързани с драстична загуба на тегло, като подобрява и в много случаи лекува свързаните със затлъстяването придружаващи заболявания. Тези заболявания включват диабет, високо кръвно налягане, сънна апнея, астма и други дихателни разстройства, проблеми с холестерола и др.

Ето няколко легенди за операциите при наднормено тегло и отговорите на Д-р Габриел, специалист по бариатрична хирургия, занимаващ се с болестното затлъстяване вече над 19 години.

ЛЕГЕНДА 1:
Затлъстяването е психогенен проблем, а не заболяване!

Затлъстяването представлява заболяване с характерни прояви, при което е на лице промяна на редица вътрешни органи, като стомаха и червата. Наблюдава се повишаване в кръвта нивото на хормоните, които регулират чувството за глад, и най-вече тези от групата на грелина. Причините за това са генетични и има наследствена обремененост в появата на това заболяване. Също така, важно и въздействието и на външни фактори (начин на живот, двигателна активност, начин на хранене). От едно положение и нататък единствено решение за този проблем е оперативната интервенция.

ЛЕГЕНДА 2:
Гастралният пръстен и sleeve-гастректомията са остарели техники!.

Всяка една от техниките на бариатричната хирургия , като гастрален пръстен, пликация на стомаха, ръкавна гастректомия и гастрален bypass, намират своето приложение във връзка с конкретния проблем на всеки един пациент, степента на затлъстяването и начина на живот при всеки един по отделно. Това означава, че за даден пациент може в определен момент, например гастралният пръстен, да е едно добро решение за неговия проблем, но след промяна във всекидневието (смяна на работно място, повече стрес и психическо напрежение и др.) може да доведе до това от един момент и нататък пациентът да се нуждае от прилагането на друга техника, като sleeve- гастректомоя или bypass. Възможно е да възникне нужда дадена техника да бъде заменена с друга.

ЛЕГЕНДА 3:
Гастралният bypass представлява тежка оперативна интервенция и се прилага само при прекомерно затлъстяване!

Това не е истина. От такъв вид интервенция се нуждаят определена категория пациенти, при които е налице забавен метаболизъм и при тях не е достатъчно прилагането на техники, които намаляват количеството на приетата храна. При тези случаи е необходимо да се приложи и техника, която да намалява и резорбцията на приетата храна.

ЛЕГЕНДА 4:
Пациентите, които са били подложени на някоя от хирургичните интервенции против затлъстяване, никога не покачват килограмите си!

Затлъстяването е заболяване и поради тази причина, пациентите трябва да бъдат внимателни с режима на храненето си, а също така и с редовния режим на двигателна активност, независимо от това дали са били подложени на някоя от хирургичните интервенции против затлъстяване.