• ελληνικά⁄Гръцки
  • English
  • Shqiptar
Решението при болестното затлъстяване

Вижте преобразяването на пациентите след операция за болестно затлъстяване. Това е решението.

  • При мъжа, това е 1 година след операцията, след като пациентът е загубил 50 кг.
  • При жената, виждате разликата само 2 месеца след операцията, при загуба на 20 кг.

Хирургия на затлъстяването, или по друг начин наричана - Бариатрична хирургия (Bariatric Surgery), е една сериозна хирургична процедура, която има за цел да създаде по-малка храносмилателна система и така да помогне за значителна загуба на тегло.

Виж повече тук >>> Хирургия на затлъстяване <<<

Преди операция за болестно затлъстяване След операция за болестно затлъстяване След операция за болестно затлъстяване