• ελληνικά⁄Гръцки
  • English
  • Shqiptar
Това е Румен, 2 години след операция за болестно затлъстяване

Това е Румен от България. Доволен и с променена визия след операция за болестно затлъстяване, извършена преди две години от мен - д-р Сотирис Габриел.

Хирургия на затлъстяването, или по друг начин наричана - Бариатрична хирургия (Bariatric Surgery), е една сериозна хирургична процедура, която има за цел да създаде по-малка храносмилателна система и така да помогне за значителна загуба на тегло.

Виж повече тук >>> Хирургия на затлъстяване <<<

2 години след операция за болестно затлъстяване