• ελληνικά⁄Гръцки
  • English
  • Shqiptar
Изключително иновативен метод за отслабване, който наподобява стомашния ръкав с тази разлика, че не се отстранява частта от стомаха, а се поставя стомашна щипка.

Награденият хирург Д-р Сотириос Габриел от няколко дни – в качеството си на член в съответното дружество - взе участие в Световния Конгрес за борба с болествното затлъстяване, който се осъществи наскоро в Маями, САЩ.

Новостите в областта на хирургията на болестното затлъстяване са много и важни в своята същност. Също така, от съществено значение за нашата страна е и фактът, че Dr. S. Gabriel и неговият екип получиха съответното обучение, така че да е възможно един от най-новите методи на бариатричната хирургия, методът Bariclip да може да се прилага и да бъде достъпен и за пациентите тук.

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА МЕТОДЪТ BARICLIP:

Става въпрос за един иновативен метод, който наподобява гастралния ръкав, но с разликата, че част от стомаха не се отстранява, а просто се изолира с помощта на гастрална щипка.

Всъщност представлява метод аналогичен и на гастралната пликация, тъй като при bariclip част от стомаха се клипсира и така бива изолирана, докато тази част се плицира при метода гастрална пликация.

В резултат на това се обособява стомах, който е с намалена вместимост и може да приема намалено количество храна. Разликата между bariclip и sleeve gastrectomy се състои в това, че при първия не се отстранява част от стомаха, а просто тази част се изолира от останалата стомашна кухина чрез помощта на clips и това означава, че ефектът на метода върху анатомията на стомаха е обратима.

Представлява един много добър метод и във връзка с него в световен мащаб се забелязва тенденция да измести по-стари методи като тези на гастралния пръстен и гастралната пликация. Това е така, защото има същия добър ефект, но същевременно е подходящ за по-голяма група пациенти.

При този метод няма нужда от редовно регулиране чрез поставена в подкожието клапа, както е при гастралния пръстен и това е важно, защото пациентът няма да се нуждае от чести срещи с лекуващия си лекар за да се осъществява регулирането на пръстена.


КАК СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА ТАЗИ ПРОЦЕДУРА

Поставянето на bariclip се осъществява по минималмо инвазивен способ в рамките на около един час. Пациентите могат да напуснат болницата още в същия ден и могат да се върнат на работа и към всекидневните си задължения още през следващите пет дни.

Представлява метод, който е напълно обратим и остава стомаха напълно непроменен при отстраняване на клипса, затова тази техника е подходяща за пациенти които са резервирани по отношение на трайна промяна на този орган.


ПРИ КОИ ПАЦИЕНТИ МЕТОДЪТ BARICLIP Е НАЙ-ПОДХОДЯЩ:

До този момент техниката Bariclip показва, че би могла да замести напълно други класически и вече утвърдени методи като гастралния пръстен и пликацията, но само за случаи касаещи наднормено тегло, но не и при пациенти с болестно затлъстяване, за които показани са методите гастрален ръкав и гастрален байпас.
Методът Bariclip може да бъде приложен при пациенти във всякаква възраст, но това е една много добра техника подходяща за пациенти в напреднала възраст и с множество съпътстващи заболявания, тъй като е минимално инвазивна и щадяща.


ПРЕДИМСТВАТА НА МЕТОДА BARICLIP :

Към важните предимства на метода трябва да се посочи минималната възможност за поява на усложнения, какато и фактът, че не се отстанява част от стомаха и не води до промяна в анатомията на този орган, когато клипсът бъде отсранен.

Също така, периодът на възстановяване е наистина кратък и особено при съпоставка с класическите методи на бариатричната хирургия и не на последно мято, за отбелязване е и минималния престой в болничното заведение.
Представлява (въпреки, че не е дефинитивно решение) една много добра алтернатива за тези пациенти, при които не са се указали успешни по-консервативни методи, прилагани преди това, като изтощтителни диети или ендоскопски методи като гастрален ботокс или гастрален балон.


ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ:


1) Какъв е ефектът при една бременност?
Важно е да се отбележи, че техниката bariclip не указва влияние на една вероятна или предстояща бременност, още повече, че вече е отдавна доказано, че загубата на излишно тегло води до повишаване фертилитета на жената и съответно възможността за забременяване.

2) Позволена ли е гимнастиката?
Няма никакво противопоказание по отношение на изпълняване на гимнастически упражнения, посещаване на фитенс зали и прочие, след поставяне на bariclip. Възстановяването е от порядъка на само няколко дни, след което няма никакво ограничение по отношение на физическата активност.

3) При какъв BMI (Индекс на Телесна Маса) може да се постави bariclip?
Тази техника може да се приложи при пациенти с ИТМ от 26 и повече, което означава, че може да бъде избран при случаи с наднормено тегло, но не е подходящ при пациенти с болестно затлъстяване. Например техниката би могло да се приложи при пациент с височина 168 см и телесно тегло 80 килограма. Отбелязва се, че при болестно затлъстяване методите които дават най-добър и траен разултат са гастралният ръкав и гастралния байпас.

4) При каква възраст може да бъде поставен?
Всъщнот няма възрастово ограничение по отношение на тази техника, тъй като тя е минимално инвазивна и поради тази причина може да бъде приложена, както при юноши, така и при пациенти в напреднала възраст.

5) Възможно ли е след процедурата да има странични нежелани ефекти?
Ако пациентът следва стриктно съветите на лекуващия лекар и спазва съответните указания, няма да има никакви нежелани последици. Това представлява техника, при която възможните станични нежелани ефекти са сведени до абсолютен минимум, като също така методът не води например до нарушаване в резорбцията на харанителни вещества или гастро-езофагеален рефлукс, както е възможно да се случи при други методи.

6) Има ли опасност материалът да предисвика алергична реакция?
Материалът който се използва при метода bariclip (титаний и медицински силикон) не причиняват алергия и не е свързан с появата на някакъв друг проблем в бъдеще.