• ελληνικά⁄Гръцки
  • English
  • Shqiptar
Лапароскопска стомашна пликация - безопасна, ефективна, с ниска цена

Лапароскопската Стомашна Пликация е една техника, чрез която се ограничава капацитета на стомаха без да е необходимо да се отстранява част от него или да се поставят чужди тела. Този метод е спечелил предимство сред другите методи за лечение на затлъстяването, поради резултатите, които предлага и поради ниската му цена.

Това е бариатричната операция с незабавен ефект, с кратка хоспитализация и значително намаляване на количеството храна, която може да консумира пациента след операцията, тъй като обемът който стомаха побира е три пъти по-малък, отколкото преди. Това се дължи на факта, че се "неутрализира" секрецията на хормона, който е отговорен за глада, а именно грелина.

По-специално, процедурата, която се следва по време на Лапароскопската Стомашна Пликация, е вгъване на голямата кривина на стомаха към вътрешността му. По същество, стомахът се прегъва без да се маха част от него. По този начин се намалява капацитета на стомаха и пациентът се нуждае от много по-малко количество храна от тази, която е била необходима преди операцията.

Има много общо с ръкавната гастректомия, т.е. sleeve gasterctomy, но основната и най-важна разлика е, че при ръкавната гастректомия се извършва премахване на част от стомаха, а при стомашната пликация се извършва само вгъване на част от стената на органа.

Положителните аспекти на тази операция са много в сравнение с останалите методи. Първо, представлява много кратка интервенция и хоспитализацията на пациента трае само един ден и може да се върнете към ежедневието си без да чувства болка. Това е операция с малка сложност. Освен това, не се поставя чуждо тяло в организма, което означава, че се избягват много евентуални усложнения, като например инфекция, ерозия на стомаха, преместване и т.н. които биха могли да възникнат след операцията на пръстен. След завършване на операцията, не е необходимо наблюдение и постоперативна настройка, както в случая на стомашния пръстен. Също така, функцията на храносмилателната система е нормална и пациентът не ограничава хранителния си избор.

Що се отнася до рисковете, стомашната пликация е считана за една от най-безопасните бариатрични операции, с нулева смъртност. Дори и в редки случаи на усложнения, например разкъсване на шевовете, не се застрашава живота на пациента. Накрая, един факт от изключителна важност във връзка с тази операция, особено в днешно време, е ниската й цена.