• ελληνικά⁄Гръцки
  • English
  • Shqiptar

Най-новите и безопасни хирургични техники

Новите безопасни хирургични техники са лапароскопските и роботизираните интервенции. Тези минимално-инвазивни техники за хирургично лечение са най-важното постижение в общата хирургия на последния век, като роботиката е трамплина за развитието и на самата хирургична техника. Чрез нея се преодоляват човешките слабости на хирурга, прецизира се лапароскопския хирургически метод и се очаква в бъдеще да доминира в комплексните и многочасови операции.

В този раздел на сайта можете да намерите от исторически данни до всички най-нови тенденции по отношение на двете по-горе посочени, много важни за общата хирургия, техники.

Лапароскопска хирургия
Лапароскопска хирургия
Лапароскопска хирургия или минимално инвазивната хирургия е един специфичен метод на хирургична операция, който представлява най-важното постижение в общата хирургия на 20-ти век. ...
Прочетете още
Роботизирана хирургия
Роботизирана хирургия
Роботизирана хирургия се нарича минимално инвазивната хирургия, която се извършва с помощта на роботизирана хирургическа система. Разработена е през последните десет години, с цел - ...
Прочетете още
Лапароскопската хирургия е най-важното постижение в общата хирургия на XX век, а роботизираната хирургия е "революцията" в хирургичните техники през последното десетилетие.

Днес, най-предпочитаните операции се извършват лапароскопски или чрез роботика, защото се свежда до минимум риска от следоперативни усложнения. Отворената хирургична оперативна намеса не е предпочитана, защото, поради ограничената възможност на хирурга да вижда, е налице висока степен на вероятност за допълнителни проблеми, дори увреждания.

Лапароскопската хирургия продължава да се развива с гигантски крачки и с помощта на впечатляващия напредък на технологията - ще стане бъдещето на оперативната намеса. Въпреки всички предимства на модерните техники, прилагането им трябва да се извършва само в специализирани центрове, които разполагат с подходящото лапароскопско и анестезиологично оборудване, както и с опитен висококвалифициран хирургически екип, който следи международните развития в тази сфера, както и технологичния прогрес на инструментите и оборудването, с цел да предложат на пациентите си оптимална грижа!